Videregående skoler i Telemark

Question Title

* 3. Hvordan ble du/dere mottat på skolen?

Question Title

* 4. Hvordan virket elever/lærere/Unge arrangører forberedt på besøket?

  Mindre godt Godt Meget godt
Elever
Lærere

Question Title

* 5. Hvordan fungerte den praktiske gjennomføringen?

Question Title

* 6. Hvordan var responsen fra elever/lærere/Unge arrangører på formidlingen?

  Mindre god God Meget god
Elever
Lærere

Question Title

* 7. Var det klasser som ikke møtte opp?

Question Title

* 8. Hva har du/dere lykkes med? Hva kan bli bedre?

Question Title

* 9. Hvordan vurderer du rutiner og samarbeidet med Dks Telemark? Hva kan bli bedre?

Question Title

* 10. Andre kommentarer

T