Screen Reader Mode Icon

Velkommen til vår undersøkelse om pendling til Orkland!

(For English version, please see below!)
Takk for at du tar spørreundersøkelsen vår! Din tilbakemelding er viktig for oss.
Vi ønsker å nå deg som pendler fra bosted i en annen kommune til jobb i Orkland. 

Målet med undersøkelsen er:
- Å lære mer om hvorfor mange velger å pendle fra bosted i en annen kommune til jobb i Orkland.
- Hvordan kan vi legge bedre til rette for at flere som i dag pendler inn til kommunen i stedet velger å flytte til Orkland.

Undersøkelsen tar cirka 5 minutter å besvare. Alle som deltar og legger igjen telefonnummer på slutten av undersøkelsen er med i trekningen av tre Ipader!

---

Welcome to our survey about commuting in Orkland! Thank you for participating in our survey! Your opinion is important to us. Our target group is people who work in Orkland but live in another municipality.

Our goal for this survey is:
- To learn more about why many employees in Orklands labor market  choose to commute from their residence in an other municipality.
- To find out if Orkland Kommune can contribute in making moving to our municipality more attractive for commuters.
The survey will take approximately 5 minutes to complete. All participants who leave their phone number at the end of the survey, will be entered into the draw to win three Ipads!

Question Title

* Denne undersøkelsen er ment å nå dere som pendler til jobb i Orkland fra bosted i en annen kommune. Gjelder dette deg?/The target group for this survey is people who commute to a job in Orkland from residence in another municipality. Are you in this target group?

T