OM DENNE UAVHENGIGE STUDIEN

Målet med denne undersøkelsen er å finne ut om du mener at organisasjonen din anses som en VIKTIG INTERESSENT i helsevesenet, og hvilke utfordringer organisasjonen din må løse for å nå målene sine.

Takk for at du svarer på denne korte undersøkelsen fra PatientView.

Du er anonym i resultatene av undersøkelsen (med mindre du oppgir på slutten av undersøkelsen at du ønsker å nevnes som deltaker).

Merk at svarene dine ikke registreres før du klikker på knappen «Ferdig» nederst på denne nettsiden.

Question Title

Bilde
Først stiller vi deg fire profileringsspørsmål

Fra disse spørsmålene kan vi danne oss et bilde av TYPENE organisasjoner som svarer på undersøkelsen, og dermed bedre forstå resultatene.

Question Title

a.) Beskriv organisasjonens HOVEDSPESIALISERING i feltet nedenfor.

Question Title

Bilde

Question Title

b.) Er organisasjonen BASERT i eller har hovedkontor i Norge

Question Title

Bilde

Question Title

c.) Hva er organisasjonens GEOGRAFISKE VIRKEOMRÅDE?

Question Title

Bilde

Question Title

d.) [Hopp over dette spørsmålet hvis det ikke er relevant for organisasjonen din]
I løpet av de siste tolv månedene, omtrent HVOR MANGE PASIENTER har organisasjonen din ...

Question Title

Bilde
Syv spørsmål om pasientorganisasjonens rolle i helsevesenet

Question Title

Spørsmål 1 av 7.
Mener du at DIN PASIENTORGANISASJON er en viktig interessent i helsevesenet i 2024?

Question Title

Bilde

Question Title

Spørsmål 2 av 7.
Mener du at organisasjonen din har INNFLYTELSE på følgende?

  Ja. Noen ganger / det kommer an på Ingen innflytelse. Nei – men vi ønsker å ha det. Ikke relevant for oss. Vet ikke.
Utarbeiding av politikk for helsevesenet.
Godkjenning av legemidler.
Dekning av legemidler (kan omfatte pasientevaluering av nye legemidler).
Pasienters tilgang til legemidler.
Tilbud av helsetjenester (f.eks. behandlingslinjer).
Pasienters tilgang til helsetjenester.
Informasjon til pasienter.
Opplæring av pasienter (f.eks. evnen til å forstå og anvende helseinformasjon).
Opplæring av helsepersonell.
Forskning på legemidler.
Utvikling av legemidler (kliniske utprøvinger, bevis fra «den virkelige verden»).

Question Title

Bilde

Question Title

Spørsmål 3 av 7.
Mener de FØLGENDE INTERESSENTENE I HELSEVESENET at organisasjonen din er viktig for helsevesenet?

  Ja. Noen gjør det / noen ganger. Nei. Ikke relevant for oss. Vet ikke.
Pasienter/omsorgsgivere.
Akademikere / vitenskapelige organer.
Helsepersonell.
Kontrollmyndigheter (f.eks. Direktoratet for medisinske produkter, EMA).
Myndigheter som evaluerer helseteknologi.
Nasjonale helsekomiteer.
Lokale helsekomiteer.
Helseforsikringsgivere.
Selskaper som produserer medisinsk utstyr.
Legemiddelselskaper.
Apotekere.
Media.

Question Title

Bilde

Question Title

Spørsmål 4 av 7.
STØTTER de følgende interessentene i helsevesenet arbeidet organisasjonen din gjør?

«STØTTER» betyr her:
Nyttig innsikt eller hjelp fra en interessent i helsevesenet til organisasjonen din.

  Ja/noen. INGEN støtte. INGEN støtte – men skulle gjerne hatt støtte fra dem. Ikke relevant for oss. Vet ikke.
Akademikere / vitenskapelige organer.
Konsulenter/spesialister.
Fastleger.
Spesialsykepleiere.
Sykepleiere.
Kontrollmyndigheter (f.eks. Direktoratet for medisinske produkter, EMA).
Myndigheter som evaluerer helseteknologi.
Nasjonale helsekomiteer.
Lokale helsekomiteer.
Helseforsikringsgivere.
Selskaper som produserer medisinsk utstyr.
Legemiddelselskaper.
Apotekere.
Media.

Question Title

Bilde

Question Title

Spørsmål 5 av 7.
Kan noen av det følgende anses som BARRIERER som hindrer organisasjonen din fra å delta fullt og helt i helsevesenet?

Question Title

Bilde

Question Title

Spørsmål 6 av 7.
a.) Utfører organisasjonen noen av de følgende TJENESTENE FOR PASIENTENE?

  Ja. Nei. Nei – men vi ønsker å gjøre det. Ikke relevant for oss. Vet ikke.
Veiledning om helse.
Hjelpetelefon.
Behandling/pleie av pasienter.
Hjelp til pasienter som sliter økonomisk.
Tilrettelegging for støtte fra andre pasienter.
Tilrettelegging for kliniske utprøvinger med legemiddelbehandling.
Egen helseforskning.

Question Title


b.) Utfører organisasjonen noen av de følgende POLICY ACTIVITIES?

  Ja. Nei. Nei – men vi ønsker å gjøre det. Ikke relevant for oss. Vet ikke.
Opplyser om behovene til pasienter/omsorgsgivere.
Jobber for bedre behandling for pasienter.
Jobber for bedre tilgang til legemidler.
Representerer pasienters interesser for myndigheter som regulerer legemidler.

Question Title

Bilde

Question Title

Til slutt, spørsmål 7 av 7.
Hvilke tre typer EKSTRA HJELP kan interessenter i helsevesenet gi organisasjonen din?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Bilde

Question Title

Tusen takk.

Ønsker du at ORGANISASJONEN DIN skal oppgis som en av deltakerne i undersøkelsen og nevnes på slutten av den publiserte rapporten om resultatene av undersøkelsen (september 2024)?

Question Title

Som representant for en pasientgruppe som svarer på denne undersøkelsen, har du RETT TIL Å MOTTA ET GRATIS EKSEMPLAR av resultatene av undersøkelsen når de publiseres.
Vil du ha et gratis eksemplar?

Question Title


Hvis du svarer ja på ett av eller begge disse spørsmålene, må du svare på de fire spørsmålene nedenfor om kontaktopplysningene dine (du er fortsatt anonym).

a. Hva heter du?

Question Title

b. Hva er navnet på organisasjonen din?

Question Title

c. Hva er din tittel/stilling i organisasjonen?

Question Title

d. Til hvilken e-postadresse skal PatientView sende linken til rapporten?

Question Title

Bilde

Takk for at du deler meningene dine med oss.

Denne undersøkelsen fra PatientView om din pasientorganisasjons rolle i helsevesenet for juni–august 2024 er nå ferdig.

Spørreundersøkelsen er ferdig.

Klikk på «Ferdig» nedenfor (ellers lagres ikke svarene dine).

T