Kjære alle sammen!
Destination Lofoten åpner nå opp for påmelding til e-læringskurset Lofotvert.

Kurset totalt, består av tre deler:
1) Lederworkshop for leder/mellomleder i bedrift (avholdt 8. april)
2) E-læringsmodul som hver enkelt ansatt tar (påmelding under)
3) Kick-off for alle som har deltatt på kurset (17. juni - invitasjon kommer)

Kurset er utviklet med tanke på alle som møter gjester i Lofoten og passer derfor godt til alle som jobber innenfor servicenæringen.

Denne påmeldingen gjelder e-læringskurset for de ansatte.
Nærmere om e-læringskurset:
Lofotvert e-læringskurs er tilgjengelig på norsk og engelsk:
Kurset har en generell del om vertskapsrollen og en destinasjonsdel med kunnskap om Lofoten.  E-læringskurset norsk versjon rulles ut 29. april, mens den engelske versjonen vil bli tilgjengelig fra og med 20. mai.

Hver deltaker tar kurset gjennom en unik lisens som sendes til vedkommendes e-postadresse. Den enkelte lisens er aktiv i 30 dager fra den dagen den aktiveres.  Det tar ca. 2 timer å gjennomføre kurset samlet, men kursdeltakeren kan stoppe opp og starte på nytt igjen der hvor han eller hun stoppet forrige gang - innenfor de 30 dagene. Lisensen aktiveres fra den datoen som du velger i påmeldingen som følger her.

OBS! Dersom du er leder som skal melde på dine ansatte, så ha klar liste med navn og e-postadresse til alle du skal melde på før du starter påmeldingen. Du kan legge inn 10 påmeldte i hver påmelding. Dersom du skal melde på flere enn 10 deltakere må du sende inn skjema en gang til.

Pris for lisenspakker til e-læringskurs 
1 lisens:           1000  kroner medlem DL (1200 kroner ikke-medlem)
2 lisenser:        1500 kroner medlem DL (1900 kroner ikke-medlem)
3-5 lisenser:     2000 kroner medlem DL (2500 kroner ikke-medlem)
6-10 lisenser:   3000 kroner medlem DL (3500  kroner ikke-medlem)
11-30 lisenser:  4000 kroner medlem DL (4500 kroner ikke-medlem)
31-50 lisenser:  5000 kroner medlem DL (6000 kroner ikke-medlem)

Det er også muligheter for å lage en egen tilpasset modul for sin bedrift for kun 6000 kroner for medlemmer av Destination Lofoten! Ta kontakt dersom dette er ønskelig.

Kurset gjennomføres med støtte fra Innovasjon Norge og er utviklet i samarbeid med Lofoten Reiselivsfagskole. Kursavgiften er derfor svært prisgunstig.

Dette er bindende påmelding.

Beste hilsen fra oss i Destination Lofoten!

Question Title

* 1. Skal du kun melde på deg selv som ansatt, eller skal du melde på flere ansatte i denne påmeldingen?

T