Question Title

* 1. Navn

Question Title

* 3. Telefonnummer

Question Title

* 4. Adresse

Question Title

* 5. Kjønn

Question Title

* 6. Har du vært medlem av et kirkesamfunn før?

Question Title

* 7. Har du noen gang blitt døpt?

Question Title

* 8. I så fall når?

Dato

Question Title

* 9. Oppgi eventuelle talenter eller ferdigheter du ønsker å dele med menigheten vår.

T