Velkommen til spørreundersøkelse for å gjøre nettstedet så nyttig som mulig!

I prosjektet Hjemmetrening og videokontakt lager Karde i samarbeid med NFU et nettsted for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. Nettstedets målgruppe er foreldre og annet støtteapparat.

For fysisk aktivitet vil nettstedet hjelpe til med å komme i gang med digitale hjemmetreninger som treningsvideoer og direktesendte gruppetreninger. Det gjelder også lokale tiltak for medlemmer av idrettslag.

For sosiale treff skal nettstedet inneholde informasjon om digitale verktøy for videotreff (som FaceTime, Skype, Zoom).
  
Spørreskjemaet er basert på at du har besøkt nettstedet for 'Hjemmetrening og videokontakt' og sett på informasjon under menyvalget Hjemmetrening. Her er lenken til nettstedet.
   
Det er fint om du svarer senest 9. mai. Svarene dine vil være anonyme. Om du ønsker, kan du gå videre uten å svare på et spørsmål.
   
Det er 10 spørsmål samt mulighet for å skrive inn ytterligere informasjon under punkt 11.

T