Question Title

* 1. Hvilken yrkesgruppe tilhører du?

Question Title

* 2. På en skala hvor fem stjerner er best, hvor bra synes du fellessesjonene (foredragene om morgenen) var?

Question Title

* 3. På en skala hvor fem stjerner er best, hvor bra synes du praktisk ultralyd trening var? Muskelskjelett/idrettsmedisin - Ultralyd i legevakt og akuttmottak - gynekologi/obstetrikk

Question Title

* 4. På en skala hvor fem stjerner er best, hvor bra synes du parallellsesjonene med foredrag var?  Muskel/skjelett - obstetrikk og gynekologi - radiologi/indremedisin/allmennmedisin

Question Title

* 5. Hvordan ønsker du at symposiumet skal være fordelt med tanke på teoretisk og praktisk undervisning?

  Minst viktig Mest viktig
Frie foredrag
Debatt
Plenumforedrag
Foredrag for mindre grupper
Praktisk trening

Question Title

* 6. Har du noen innspill eller ønsker slik at vi kan gjøre neste års symposum bedre?

T