* 1. Hvilken yrkesgruppe tilhører du?

* 2. På en skala hvor fem stjerner er best, hvor bra synes du fellessesjonene (foredragene om morgenen) var?

* 3. På en skala hvor fem stjerner er best, hvor bra synes du praktisk ultralyd trening var? Muskelskjelett/idrettsmedisin - Ultralyd i legevakt og akuttmottak - gynekologi/obstetrikk

* 4. På en skala hvor fem stjerner er best, hvor bra synes du parallellsesjonene med foredrag var?  Muskel/skjelett - obstetrikk og gynekologi - radiologi/indremedisin/allmennmedisin

* 5. Hvordan ønsker du at symposiumet skal være fordelt med tanke på teoretisk og praktisk undervisning?

  Minst viktig Mest viktig
Frie foredrag
Debatt
Plenumforedrag
Foredrag for mindre grupper
Praktisk trening

* 6. Har du noen innspill eller ønsker slik at vi kan gjøre neste års symposum bedre?

T