Question Title

* 1. Hvilken yrkesgruppe tilhører du?

Question Title

* 2. Hvor fornøyd er du med årets symposium? (5 sjerner best, 1 stjerne dårligst)

Question Title

* 3. Hvordan ønsker du at symposiumet skal være fordelt med tanke på teoretisk og praktisk undervisning?

  Minst viktig Mest viktig
Frie foredrag
Plenumforedrag
Foredrag for mindre grupper
Praktisk trening

Question Title

* 4. Har du noen innspill eller ønsker slik at vi kan gjøre neste års symposum bedre?

T