Question Title

* 1. Hvilken type sykdom/skade har du?

Question Title

* 3. Har du fått adekvat hjelp fra primærhelsetjenesten?

Question Title

* 4. Dersom du har vært i kontakt med speialisthelestjenesten, er du fornøyd med hjelpen?

Question Title

* 5. Har du fått god hjelp fra NAV?

Question Title

* 6. Er du arbeidsfør? Flere svar kan velges

Question Title

* 8. Føler du deg godt ivaretatt av samfunnet?

Question Title

* 9. Utfyllende svar på noe i undersøkelsen.

T