Utmatrikuleringsundersøkelsen 2023

Velkommen til Abakus sin årlige Utmatrikuleringsundersøkelse!
Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge deres opplevelse av studiene, Abakus og kontakten med næringslivet. Svarene fra undersøkelsen blir benyttet til å forbedre oss på disse punktene. Tilbakemeldingene går til Hovedstyret og fakultetene, i tillegg brukes nøkkeltall av Interkom i arbeidet med næringslivet. Resultatene analyseres og presenteres i en utfyllende rapport som offentliggjøres på abakus.no. TIdligere rapporter kan dere finne her. Abakus bidrar med 50 kr til utmatrikuleringsfesten for hver person som fullfører undersøkelsen.

Vi minner om at undersøkelsen er anonym, og tar 5 til 10 minutter å gjennomføre. 

T