Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Jeg melder alle pasienter til sekretær i Akuttsenteret ( tlf.33332218 eller 33477822) enten de skal til vurdering for innleggelse eller til Skadestuen

Question Title

* 2. Jeg melder alle pasienter som skal til akutt radiologi eller til Skadestuen til sekretær på Skadestuen (tel. 33342219)

Question Title

* 3. Jeg opplever å bli godt mottatt på telefon fra sykehuslegen ved melding av pasient

Question Title

* 4. Jeg har brukt Diagnostisk sløyfe det siste året

Question Title

* 5. Jeg har brukt Forskjøvet mottak det siste året

Question Title

* 6. Ortopediske skader som er eldre enn 48 timer, skal sannsynligvis ikke til Skadestuen, men henvises til ortopedisk poliklinikk som Ø-hjelp

0 av 6 besvart
 

T