#NSRmaid - NSR som trygg organisasjon

Vi i NSR er opptatt av at NSR skal være en trygg organisasjon. Vi ønsker derfor å finne ut hvordan vi faktisk har det i vår egen organisasjon. Etter at #metoo-kampanjen startet, har det kommet frem historier fra alle deler av samfunnet, og mange partier er rammet. Vi vet at seksuell trakassering og overgrep skjer også i det samiske samfunnet. Derfor ønsker vi nå tilbakemelding på hva medlemmene eventuelt har opplevd når det gjelder seksuell trakassering. Seksuell trakassering definerer vi her som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Dette kan være:

 • Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
 • Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
 • Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk. Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.
Vi ber derfor deg som nåværende og tidligere medlem i NSR, tillitsvalgt eller ansatt om å dele din(e) historier med oss, slik at vi kan få mer kunnskap om hva som foregår i vår egen organisasjon.

Undersøkelsen vil være helt anonym og brukes til forebygging og opplæring i NSR-sammenheng. Arbeidsgruppa består av nestleder Beatrice Fløystad, landsstyremedlem Astri Dankertsen, parlamentarisk leder Runar Myrnes Balto og tidligere parlamentarisk leder Kirsti Guvsám. Disse vil også behandle svarene i denne kartleggingen.

Undersøkelsen vil ikke anses som varsling. Hvis du forteller om hendelser som trenger mer direkte oppfølging, ber vi derfor om at du i henhold til NSRs rutiner for grenseoverskridende seksuell adferd og seksuelle overgrep, melder dette direkte til enten sekretariatsleder Thomas Erlend Myrnes Nygård nsr@nsr.no | +47 950 18 809 (NSR) | +47 988 50 273 (Thomas), leder Beaska Niillas beaska@nsr.no | + 47 918 56 318 eller til organisatorisk nestleder Beatrice Fløystad beatrice@nsr.no | +46 (0)70 544 89 40.  Andre tillitsvalgte kan også motta varsler og kjenner til NSRs retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep og krenkelser.  Mener du at hendelsen kan være straffbar, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med politiet.

På forhånd takk for at du deltar!
 
Hvis du har behov for å prate med noen, kan du også ta kontakt med disse:
 • DIXI Ressurssenter for voldtatte:
  telefon 22 44 40 50
 • Sanks - Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus telefon. 78 46 95 50
 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep:
  telefon 23 22 79 30
 • Reform - ressurssenter for menn:
  Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17 - 20)
 • Seksuelle overgrep - Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende: 
  telefon 800 57 000
 • Kirkens SOS:
  telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)
 • Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no.

T