Velkommen!

Tusen takk for at du deltar i vår spørreundersøkelse. 
Dette forskningsprosjektet er aktuelt for deg som er 15 år eller eldre og handler om hvordan du som rytter/hesteinteressert bruker internett og sosiale medier i din hverdag med hesten. Studiens mål  er å skape et bedre miljø for hester og mennesker samt lage en kunnskapsbasert digital plattform med innhold om hest, ridning og rytter. Prosjektet er et samarbeid mellom Sverige og Norge, og er finansiert av Stiftelsen Hästforskning og Norges Forskningsråd.

Spørreskjemaet skal kun fylles inn en gang. Resultatet kommer til å presenteres på vitenskapelige konferanser og i tidsskrifter, men også for allmennheten på ulike måter.

Først så ber vi deg om å fylle inn bakgrunnsfaktorer som alder, kjønn og hvor du bor for å koble denne informasjonen til hvordan du bruker sosiale medier, men deltagelse i prosjektet er anonymt og ingen personopplysninger lagres.

Prosjektet ledes av forskere fra Malmø Universitet og Norges idrettshøgskole. Hovedansvarlige er professor Susanna Hedenborg (susanna.hedenborg@mah.se) og førsteamanuensis Aage Radmann (aage.radmann@nih.no). Si gjerne ifra hvis du er du interessert i å vite mer om studien, ønsker å stille spørsmål eller gi oss feedback.

Tusen takk!

Question Title

* 1. Jeg samtykker til å delta i studien "Stallkulturer på internett"

Question Title

* 2. Jeg bekrefter herved at jeg er over 15 år

Question Title

* 3. Jeg bekrefter herved at jeg ikke har fylt inn spørreskjemaet tidligere

T