• English
  • Norsk

Norefjellregionen skal bli mer bærekraftig. Gi dine innspill her!

Hei,

Ved å fylle ut denne undersøkelsen er du med og styrer utviklingen av tjenester og tilbud for fastboende og besøkende til Norefjellregionen. 

Norefjellregionen omfatter reiseliv, kommuner og lokalsamfunn i kommunene Krødsherad, Flå, Modum og Sigdal. Undersøkelsen er del av arbeidet med å gjøre Norefjellregionen til et mer bærekraftig reisemål.

Med vennlig hilsen 

Ivar Blystad, Visit Norefjell
Ellen Anne Bye, Krødsherad Kommune

T