Introduksjon

Denne flervalgtesten er en ressurs til kurs fra Nelfoskolen

Svarkategorier
Det benyttes to ulike svaralternativer, flervalg (rund) og avmerking (firkant).
- Flervalgspørsmålene (rund) har kun ett riktig svar
- Avmerkingspørsmålene (firkant) har flere riktige svar

Poengberegning
Det gis 1 poeng for hvert riktige svar.
Det gis ikke minus for feil svar.

Resultater
Du vil ikke se resultatene før hele testen er gjennomført. Dersom du ikke vet, eller ikke ønsker å avgi svar, kan du gå videre til neste spørsmål.

Forbehold
Nelfoskolen tar forbehold om eventuelle skrivefeil eller mangler i poengberegningen.
Testen er ment som et hjelpende verktøy i forberedelsene til selve eksamen.


Lykke til!

T