Innledning

I forbindelse med at norsk curling går inn i en ny planperiode fra neste sesong, har styret og administrasjonen i norges curlingforbund satt i gang  arbeidet med forslag til ny strategisk plan frem mot 2022.

Vi trenger dine tilbakemeldinger, meninger og innspill for å kunne utarbeide en god, målrettet og hensiktsmessig plan som vi sammen skal jobbe etter for å videre styre norsk curling i riktig retning, og forme norsk curling til den idretten vi ønsker.

Vi setter stor pris på at du setter av noen minutter på å gjennomføre denne undersøkelsen, dette er verdifullt arbeid.

Undersøkelsen tar 10 - 15 minutter.
Har du spørsmål, problemer eller kommentarer: ta kontakt med forbundskontoret: curling@nif.idrett.no

På forhånd takk - og god curling.

T