Question Title

* 1. Hva er din alder

Question Title

* 2. Kjønn

Question Title

* 3. Hvilken kommune er du bosatt i ?

Question Title

* 4. Hvor lenge har du vært bosatt i kommunen

Question Title

* 5. Er du bosatt 10 km fra kysten ?

Question Title

* 6. Har du under en stormflo eller dårlig vær bidratt til beredskapen i kommunen med din personlige båt eller andre sin båt ?

Question Title

* 7. Er du kjent med hjemmesiden sikkerhverdag.no som er laget av Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap?

Question Title

* 8. Har du/dere et reservelager for å klare å dekke grunnleggende behov i 3-5 dager hjemme i følge listen til DSB:
Ditt beredskapslager
9 liter vann per person
to pakker knekkebrød per person
en pakke havregryn per person
tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person
noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
medisiner du er avhengig av
ved-, gass eller parafinovn til oppvarming
grill eller kokeapparat som går på gass
stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
fyrstikker eller lighter
varme klær, pledd og sovepose
førstehjelpspakke
batteridrevet DAB-radio
batterier, batteribank og mobillader til bilen
våtservietter og desinfeksjonsmiddel
tørke-/toalettpapir
litt kontanter
ekstra drivstoff og ved/gass/parafin
rødsprit til oppvarming og matlaging
jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

Question Title

* 9. Kjenner du til frivillighetssentralen i kommunen

Question Title

* 10. Har du meldt deg som frivillig til å hjelpe kommunen ved en krise ?

Question Title

* 11. Har du eller noen i din husholdning deltatt i å hjelpe andre i kommunen under en stormflo ?

Question Title

* 12. Er du fornøyd med informasjonen som gis av myndighetene og kommunen ved stormflo, kriser, jordras eller stengte veier. 

Question Title

* 13. Skapes det usikkerhet ved mangel på informasjon ved uønskede hendelser hos deg ?

Question Title

* 14. Kjenner du til begrepet informasjonsberedskap ?

Question Title

* 15. Har du hørt om ordet sosial kapital før ?

Question Title

* 16. Har du sterk mestringsfølelse under stormflo eller uventede hendelser i din kommune ?

Question Title

* 17. Kjenner du til Tsunami varsling ?

Question Title

* 18. Er du eller din husholdning god på egenberedskap i kommunen du er bosatt ?

Question Title

* 19. Hjelper du dine naboer eller andre mennesker i en nødssituasjon f.eks. flom, stormflo, ?.

Question Title

* 20. Ved bortfall av elektrisitet. Har du laget en plan for deg og din husholdning ?

Question Title

* 21. Har du og din husholdning pakket nødutstyr i en sekk, eller veske, som er liggende klar i din bolig.

Question Title

* 22. Ønsker du mer kunnskap og informasjon om beredskap av din kommune ?

Question Title

* 23. Forventer du hjelp av din nabo eller andre ved en nødssituasjon ?

0 av 23 besvart
 

T