Evaluering av deltakelse i e-stevner

Norges Kampsportforbund vet at mange norske utøvere de siste månedene har deltatt i e-stevner arrangert av utenlandske aktører. Vi ønsker å ta med oss deres erfaringer fra disse stevnene i utviklingsarbeidet med våre egne e-stevner her i Norge, og håper derfor at du kan sette av tid til å besvare nedenstående spørsmål. Undersøkelsen tar 3-5 minutter. På forhånd takk!

Question Title

* 1. Hvor fornøyd var du med påmeldingsprosessen?

Question Title

* 2. Hvor fornøyd var du med systemet med tanke på opplasting av film?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd var du med informasjonsflyten underveis i stevnet mtp tidsskjema og resultatservice?

Question Title

* 4. Opplevde du det som utfordrende å skaffe til veie, samt benytte, teknisk utstyr som kamera og stativ?

Question Title

* 5. Var det utfordrende å skaffe tilstrekkelig fysisk plass til å gjennomføre filmingen av bidragene?

Question Title

* 6. Var det utfordrende å finne nøytral bakgrunn til gjennomføring av filmingen?

Question Title

* 7. Var det utfordrende å komme i konkurransemodus i forbindelse med filmingen?

Question Title

* 8. Hvor sannsynlig er det at du vil delta på flere e-stevner?

Question Title

* 9. Hvilket stevne/stevner har du deltatt i?

T