Velkommen til undersøkelsen om mennesker med utviklingshemning og digital mestring.

 

Prosjektet Ja vi kan!  handler om å øke livskvaliteten til personer med utviklingshemning ved å øke deres digitale kompetanse. En av hensiktene med prosjektet er å stimulere til opplæring i digitale tjenester slik at mennesker med utviklingshemning skal kunne mestre digitale verktøy og tjenester. I dette prosjektet skal vi utarbeide en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted. Her finnes ressurser til bruk ved opplæring i digital kompetanse med vekt på digitale hverdagstjenester. Det kan for eksempel være å kjøpe en kinobillett fra PCen hjemme. Da er det også greit å kunne kjøpe en bussbillett på mobilen hvis man trenger det. 

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv, men vi planlegger også å utvikle opplæringstiltak for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner i tillegg. Dette for at støttepersoner skal føle mestring selv før de kan hjelpe andre med digitale verktøy og tjenester. 
 Den første delen handler om hvilke temaer personer med utviklingshemning bør få opplæring i innen digital mestring. Den andre delen handler om hva du som støtteperson trenger å lære for å være en støtte for personen du har en relasjon til. 
 
Besvarelsene behandles anonymt og de vil kun bli brukt som en veiledning til utviklingen av e-læringsappen om digital mestring. Vi vil sette stor pris på om du er villig til å bruke omtrent 10 minutter på å besvare 9 spørsmål i denne undersøkelsen. Dine innspill er viktige!
 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS. Prosjektet startet i 2019 og varer ut 2020.
Prosjektet finansieres med tilskudd fra Stiftelsen Dam.
 
Dersom du har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med prosjektmedarbeider Anja Vålbekk i Karde:
E-post: av@karde.no
Telefon: 474 15 955
 
For mer informasjon: Prosjektets nettside

T