Gjennom 40 år har Afghanistankomiteen arbeidet for et fredelig, demokratisk og egalitært Afghanistan, hvor menneskerettigheter respekteres. Vi er den eneste organisasjonen i Norge som utelukkende jobber med Afghanistan.

Ett av målene til Afghanistankomiteen er å styrke engasjementet for og kunnskapen om Afghanistan i Norge. Ved å ta denne korte spørreundersøkelsen bidrar du til å nå dette målet!

Vi ønsker å kartlegge:
  • Din kjennskap til norsk utenrikspolitikk, bistand og utvikling i Afghanistan
  • Dine tanker om hvordan Afghanistankomiteen kan involvere og engasjere sivilsamfunnet i Norge
Denne spørreundersøkelsen er anonym, inneholder 12 spørsmål og tar om lag 5 minutter.

Tusen takk for at du bidrar til å styrke vårt arbeid!

Vennlig hilsen,

Afghanistankomiteen

Question Title

* 1. Hvilket fylke er du bosatt i?

Question Title

* 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du?

Question Title

* 3. Hvilket kjønn identifiserer du deg med?

Question Title

* 4. Har du eller din familie bakgrunn fra Afghanistan?

Question Title

* 5. Hvor fikk du informasjon om denne spørreundersøkelsen?

Question Title

* 6. Har du kjennskap til Norges partnerland i utviklingspolitikken?

Question Title

* 7. Har du kjennskap til Norges utenriks- og utviklingspolitiske prioriteringer i Afghanistan?

Question Title

* 8. Har du kjennskap til FNs bærekraftsmål?

Question Title

* 9. Hvilke temaer interesserer deg mest angående Afghanistan? (Du kan krysse av på flere alternativer)

Question Title

* 10. Hvilke aktiviteter burde Afghanistankomiteen arrangere for styrke engasjement for og kunnskapen om Afghanistan i Norge?

Question Title

* 11. Afghanistankomiteen sender regelmessig ut nyhetsbrev med informasjon om Afghanistan, og våre aktiviteter i Norge og Afghanistan. Har du lyst til å motta nyhetsbrev fra oss? Hvis ja, skriv ditt navn og din e-post.

Question Title

* 12. Har du andre kommentarer du ønsker å dele med Afghanistankomiteen?

0 av 12 besvart
 

T