Screen Reader Mode Icon

Litt om deg

Med denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge behovene til et nettverk for innovasjonsselskaper, gründere og startups innen tech i musikk- og kulturfeltet. Vi ønsker også å kartlegge selskapene som allerede finnes. Fyll inn på de spørsmålene som er relevant for deg, la det andre stå åpent. Vi setter stor pris på din deltakelse!

Question Title

* 1. Hva heter du?

Question Title

* 2. Hvor bor du? 

Question Title

* 3. Hva heter selskapet / prosjektet du jobber med? 

Question Title

* 4. Er dette et innovasjons / startup / gründerselskap?
 (Om du ønsker å bidra i nettverket uten å selv være involvert i et selskap svarer du nei og du blir sendt videre til spørsmål om hva dine behov for et nettverk her)

Question Title

* 6. Antall ansatte

Question Title

* 7. Har dere mottatt støtte / finansiering fra en eller fler av de følgende?

Question Title

* 8. Har du/dere tidligere vært del av et eksisterende nettverk?

Question Title

* 9. Er dere i dag i del av et eksisterende nettverk?

0 av 16 besvart
 

T