Screen Reader Mode Icon

Vi vil gjerne ha dine synspunkter

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) er invitert av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) til å se på veileder og anbefaling for bruk av turniké/tourniquet. Vi ønsker derfor å innhente informasjon fra virksomheter som er registrert med industrivern med forsterket førstehjelp.

Vi håper dere har anledning til å svare på noen korte spørsmål. Alle svarene vil bli behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt som bakgrunnsmateriale for NSOs anbefaling til NKT-Traume.

Undersøkelsen tar 2-3 minutter å svare på.

Frist for å svare på undersøkelsen er fredag 5. april 2024.

Har dere spørsmål, kontakt gjerne spesialistrådgiver CBRNE i NSO Lars Tveiten: lars.tveiten@nso.no

Med vennlig hilsen
Næringslivet sikkerhetsorgasanisjon

Question Title

Er det vurdert som sannsynlig at det kan skje alvorlig blødningskade?

Question Title

Har det skjedd alvorlige personskader de siste tre årene?

Question Title

Har det vært tilløp til alvorlige personskader de siste tre årene?

Question Title

Er det gjennomført kurs i blødningskontroll (store pågående blødninger)?

Question Title

Er det investert i eget utstyr til håndtering av alvorlig blødning?

Question Title

Har dere turniké?

T