Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Ønsker du å bestille økologiske grønsaker frå SJH jamleg om du fekk sjansen?

Question Title

* 2. Kva for ordning ville du valt?

Question Title

* 3. Kor ofte ønsker du å bestille kasse eller hente på REKO-ring?

Question Title

* 4. Kor stor kasse ønsker du å bestille?

Question Title

* 5. Ønsker du kjøt- og/eller meieriprodukter?

Question Title

* 6. Kor ville du helst plukke opp bestillinga?

Question Title

* 7. Kor bor du nærmest?

0 av 7 besvart
 

T