Vi skal oppgradere nettsidene våre, og vi vil vite hva som er viktigst for deg når du besøker ks.no.
Undersøkelsen tar ca. 2-3 minutter.
På forhånd tusen takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene.

Question Title

Hva er rollen din når du besøker ks.no?

Question Title

Hvordan kom du til ks.no denne gangen?

Question Title

Hvordan finner du vanligvis det du er ute etter på ks.no?

Question Title

Se på listen under og velg de 5 brukeroppgavene som er viktigst for deg på ks.no.
Ikke bruk lang tid på å svare – stol på det som først faller deg inn!

T