Velkommen til evaluering!

Velkommen til evaluering!

Du vil få lese 9 påstander. Vennligst ta stilling til disse.

Svaralternativene er:
1 - Helt uenig
2 - Litt uenig
3 - Nøytral, verken enig eller uenig
4 - Litt enig
5 - Helt enig

I fritekstfeltet kan du komplettere besvarelsene med egne ord. Vennligst svar på et skandinavisk språk.

NB! Etter fullført undersøkelse får man ingen bekreftelse.

T