Dette kurset er utarbeidet i samarbeid mellom Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret og Noklus. 

Bakgrunn:
Over 13.000 kvinner får hvert år registrert uegnet prøve i Norge.
Uegnede prøver medfører ekstra belastning for kvinnen, prøvetaker og laboratorium.
I tillegg kan uegnede prøver være årsak til falske negative prøver.

Hensikt:
Repetisjon av celleprøvetaking fra livmorhalsen.
Gjennomgang av prøvetakingsteknikk, håndtering av prøver samt faglige tilbakemeldinger underveis.

Tid for gjennomføring er omtrent 5 minutter.
Din deltakelse er anonym, og resultatene kan bli benyttet i forskning.

Velkommen!

T