Dette kurset er utarbeidet i samarbeid mellom Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret og Noklus. 

Bakgrunn:
Hvert år registreres en andel av livmorhals screeningprøvene som uegnede på grunn av prøvetakingsfeil.
Uegnede prøver medfører ekstra belastning for kvinnen, prøvetaker og laboratorium.
I tillegg kan uegnede prøver være årsak til falske negative prøver.

Hensikt:
Repetisjon av celleprøvetaking fra livmorhalsen.
Gjennomgang av prøvetakingsteknikk, håndtering av prøver samt faglige tilbakemeldinger underveis.

Din deltakelse er anonym, og tid for gjennomføring er omtrent 5 minutter.

Velkommen!

T