Question Title

* 1. Politiske forhold de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
Nesten den samme "nødvendige" politikk føres uansett partifarge
EU og USA blir enige om frihandelstraktat
Forholdet mellom Russland og Vesten blir bedre
Forholdet mellom Kina og Vesten blir bedre
Forholdet mellom Europa og USA blir bedre
Handelskrigen mellem EU og Rusland omfatter også energi
NATO engasjerer seg i Ukraina-konflikten
EU rammes av alvorlig muslimsk terror

Question Title

* 2. Økonomiske forhold i de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
De frie markedskrefter vinner frem på bekostning av regulering
Global vekst på mer enn 5 % pa
Oljeprisen faller med mer enn 20 dollar pr. fat
Den Europeiske Sentralbanks utlånsrente stiger til mer enn 1 % pa
Den Europeiske Sentralbanks utlånsrente stiger til mer enn 3 % pa
Inflasjonen i EU stiger til mer enn 3 % pa
EU rammes av deflasjon
Fall i fossile reserver
Det bygges opp en aktivboble, som brister
Vesentligt større investeringer i fornybar energi
Det er klar økonomisk fremgang i vekstmarkedene
Det er økonomisk polarisering i det enkelte land i Vesten
Euroen overlever i uendret eller styrket form
Der er klar økonomisk fremgang i Europa
Verdensøkonomien opplever langvarig og dyp krise
Den kinesiske økonomien opplever langvarig og dyp krise
Den amerikanske økonomien opplever langvarig og dyp krise
Den europeiske økonomien opplever langvarig og dyp krise
Energiforbruket faller pga. ny teknologi
Kampen om talenter forsterkes
Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden i EU vil blir økt med minst en time
Lønnsforskjellen mellom faglærte og ufaglærte arbeidere i EU vil øke
Lønnsforskjellen mellom faglærte arbeidere i EU og Kina vil fall
Verden rammes av en ny finanskrise av samme dimensjon som i 2008

Question Title

* 3. Sosiale forhold i de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
Mer fokus på middelaldrene og eldre som ressurs i Vesten
Mer fokus på teknologi og naturvitenskap i Vesten
Vestlige verdier vinner frem
Tilliten til eksperter faller ytterligere
Sosiale medier overtar helt tradisjonelle mediers rolle
Overdrevet forbruk blir ansett som negativt
Iøyenfallende markedsføring blir ansett som negativt
Forbrukerne blir mere forskjellige
Tradisjonelle segmenter gir mindre og mindre mening
Forskjellige forbrukere gjør ofte det samme, når de er i samme situation
Anbefalinger fra andre kunder blir mer og mer viktig for forbrukerne
Økt fokus på samfunnsansvar i EU
Økt fokus på ulikheter i det enkelte land
Økt fokus på individuelt ansvar
Økt fokus på miljøspørsmål i vestlige land

Question Title

* 4. Teknologiske forhold i de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
IT-utviklingen går enda raskere
Sosiale medier blir mye viktigere for virksomheter
Det kommer store overraskelser innenfor IT
IT sees i større grad som et middel til å løse samfunnsmessige problemer (For eksempel produktivitet)
Cyber security blir en mer og mer viktig IT-tendens
Mobility blir en mer og mer viktig IT-tendens

Question Title

* 5. Bedriftsstrategi de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
Mange virksomheter utvikler helt nye forretningsmodeller
Crowdsourcing i forbindelse med innovation blir vesentlig
Vekstøkonomiene mottar større andel av verdens direkte investeringer
Outsourcing blir mer utbredt
Virksomheter fokuserer fortsatt på kjernevirksomheten
Flere fusjoner og virksomhetsovertagelser
Flere virksomheter børsnoteres
Større risikovillighet i virksomhetene
Mer fokus på IT i virksomhetene
Mer fokus på salg og markedsføring i virksomhetene
Mer fokus på forskning og utvikling i virksomhetene
Mer fokus på HR i virksomhetene
Mer fokus på finans og økonomi i virksomhetene
De direkte utenlandske investeringene i Europa vokser vesentlig
Industrisysselsettingen i Europa vokser vesentlig
Apple-universer, Samsung-universer og lignende blir viktigere enn land
Gründere representerer mer og mer av den økonomiske veksten
Merkevarer mister betydning
Skandinavisk lederstil – konsensus – vinner frem

Question Title

* 6. Norge de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
Satsning på produktivitet blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på design blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på offentligt-private partnerskap blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på viten blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på talenter blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på vekstøkonomiene blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på samfunnsansvar blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Satsning på innovasjon blir en vesentligere del av strategien i mange norske bedrifter
Vesentlig satsning på skifergass utenfor USA
Det gjennemføres ytterligere bindende klimapolitiske tiltak, som dekker størstedelen av verden
Kald krig i Arktis
Konkurransestaten erstatter velferdsstaten
Norge mister konkurranseevne i forhold til resten av Europa
Betydelige fall i norske eiendomspriser
Vanskeligere å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft til Norge
Flere motsetninger mellom de store byene og distriktene
Økt polarisering i det norske samfunn
Økt satsning på nordisk samarbeid
Økt satsning på europeisk samarbeid
Økt satsning på transatlantisk samarbeid

Question Title

* 7. Asker og Bærum de neste 2 til 5 år

  Overveiende sannsynlig Overveiende usannsynlig Vet ikke
Inntektsnivået i Asker og Bærum er høyest i Oslo-regionen
Utdannelsesnivået i Asker og Bærum er høyest i Oslo-regionen
Vesentlig mer pendling til Asker og Bærum
Vesentlig flere arbeider hjemmefra
Mange storbybeboere dropper bilen – deltar i bilpooler
50+ foretrekker å bo i sentrum av de store byene
Asker og Bærum velges bort av kreative bedrifter fordi miljøet er for homogent
Asker og Bærum velges bort av mange bedrifter fordi omkostningsnivået er for høyt
Asker og Bærum velges bort av mange bedrifter fordi trafikforbindelsene er for dårlige
El-biler overtar som dominerende i lokaltrafikken

Question Title

* 8. Har du noen kommentarer?

Question Title

* 9. Skriv inn din e-post adresse slik at vi kan sende deg oppsummering av svarene på undersøkelsen

T