Screen Reader Mode Icon
Vi i Megaprint ønsker å bli bedre kjent med våre kunder og har derfor utarbeidet denne spørreundersøkelsen for å kartlegge hva dere mener vi er gode på, hva vi kan bli bedre på, og hvilke behov dere har i forhold til produkter og tjenester.

Undersøkelsen består av totalt 10 spørsmål, med et begrenset antall svaralternativer pr. spørsmål.

Question Title

* 1. Hvilken kategori tilhører du?

Question Title

* 2. Hva opplever du er Megaprint sine styrker? (Velg inntil 3 alternativer)

Question Title

* 3. Hva opplever du er Megaprint sine svakheter? (Velg inntil 3 alternativer)

Question Title

* 4. Hva er viktigst når du skal ta beslutning om å kjøpe storformat? (Velg inntil 3 alternativer)

Question Title

* 5. Hvor mye penger forventer du å bruke på storformat fra Megaprint i 2022?

Question Title

* 6. Hva slags produkter vil du ha størst behov for i 2022? (Velg inntil 3 alternativer)

Question Title

* 7. Hva slags tjenester vil du ha størst behov for i 2022? (Velg inntil 3 alternativer)

Question Title

* 8. Dersom du ønsker kontakt med Megaprint, hva slags kommunikasjonskanal foretrekker du?

Question Title

* 9. Dersom du skal skaffe deg økt kunnskap om storformat produkter, hva slags kilder er viktigst?

Question Title

* 10. Dersom du skulle gitt Megaprint ett godt råd, hva ville det vært?

0 av 10 besvart
 

T