Leserundersøkelse

Vi vil gjøre Gull&Ur til et enda bedre fag- og bransjeblad!
Til dette ber vi om din hjelp og ekstra glade blir vi om alle ansatte blir oppfordret til å delta i undersøkelsen.

Question Title

* 1. Hva er de viktigste grunnene for at  du leser Gull&Ur? (1 er viktigst)

Question Title

* 2. Hvilke andre nærliggende bransjer er det naturlig å skrive om i Gull&Ur for å innhente tips og ideer til våre bransjer? (1 er mest relevant)

Question Title

* 3. Hvilke norske ukeblader inspirerer deg?

Question Title

* 4. Hvilke norske og internasjonale motemagasiner inspirerer deg?

Question Title

* 5. Hvilke norske nettsteder inspirerer deg?

Question Title

* 6. Hvilke norske bloggere inspirerer deg?

Question Title

* 7. Hvilke internasjonale bloggere og nettsteder inspirerer deg?

Question Title

* 8. Hva er mest interessant for deg?

  Meget viktig Viktig Mindre viktig Ikke interessant
Bransjenyheter gull og ur
Butikkdrift / Data
Faglig stoff
Kultur / Historie
Markedsføring
Mote / Trender / Design
Portrettintervjuer

Question Title

* 9. Har du andre forslag eller kommentarer til bladet, så noter det her. Alle innspill er viktige i arbeidet med å videreutvikle bransjebladet Gull/Ur.

Question Title

* 10. Ville det være en interessant utvidelse av Gull&Ur om tidsskriftet etablerer en nettside for publisering av deler av innholdet?

T