Hei, 

Vi håper du ønsker å være med på en spørreundersøkelse? 

Formålet er å lære mer om kravene og forventningene som stilles til den moderne CFO og økonomiavdelingen i årene som kommer. Svarene skal brukes til en rapport som beskriver status for norske økonomiavdelinger i 2024.  

Alle som er med i undersøkelsen vil være de første til å motta rapporten. Alle svar er anonyme og undersøkelsen slettes når tallmaterialet er hentet ut.  

Vi håper du har fem minutter til å besvare undersøkelsen.  

T