Question Title

* 1. Er du medlem av NORILCO?

Question Title

* 2. Hvor lenge har du vært medlem?

Question Title

* 3. Hvordan hørte du om foreningen første gang?

Question Title

* 4. Hva er ditt første minne med foreningen?

Question Title

* 5. Hva er din sterkeste opplevelse med foreningen?

Question Title

* 6. Har du en anekdote eller et sitat vi kan få lov til å gjengi?
Du trenger ikke å oppgi navn hvis du ønsker å være anonym

Question Title

* 7. Hva er det mest betydningsfulle foreningen har gjort for deg?

Question Title

* 8. På hvilken måte synes du NORILCOs betydning har endret seg med årene?

Question Title

* 9. På hvilken måte ønsker at du foreningen skal utvikle seg fremover?

Question Title

* 10. Fortell om din første kontakt med en likeperson eller stomisykepleier

Question Title

* 11. Finnes det noen personer i NORILCO som har hatt en spesiell betydning for deg?

Question Title

* 12. Kjenner du noen i NORILCO som inspirerer deg i dag/har inspirert deg tidligere?

Question Title

* 13. Hvis du møtte partneren din gjennom NORILCO, hvordan skjedde det?

Question Title

* 14. Skriv gjerne en lengre historie om deg og ditt forhold til NORILCO

Question Title

* 15. Skriv inn valgfri kontaktinformasjon hvis du har lyst til å bli kontaktet for et intervju

0 av 15 besvart
 

T