* 1. Hvilke av hotellene under mener du bør være med på topp 25 hoteller i Norge? Du kan krysse av for så mange du selv ønsker.

* 2. Hva er din e-post? Vi trekker ut Flax-lodd blant alle som er med! 

* 3. Hva er ditt kjønn? (valgfritt, lages for å lage rangeringer basert på kjønn)

T