1 er laveste score, 7 er høyest

Question Title

* 1. Hvor er du lokalisert?

Question Title

* 2. Hvilket kjønn er du?

Question Title

* 3. I hvilken avdeling jobber du i?

Question Title

* 4. Hvor godt kjenner du bedriftens mål?

Question Title

* 5. Hvor godt er du opplært i oppgavene du er satt til å gjøre?

Question Title

* 6. Hvor godt kjenner du til Hygieneinstruksen?

Question Title

* 7. Hvor godt etterleves hygieneinstruksen i praksis?

Question Title

* 8. Hvor godt syns du vi jobber med hygiene?

Question Title

* 9. Hvor mye informasjon om kvalitet og næringsmiddeltrygghet får du?

Question Title

* 10. I hvilken grad har du mulighet til å påvirke kvalitet- og næringsmiddelhygienen?

Question Title

* 11. Hvor god er kvalitetspolitikken her?

Question Title

* 12. Ville du spist produkter som kommer fra vår bedrift?

Question Title

* 13. Hvor godt er du informert om produksjonen fra ledelsen/linjeleder?

Question Title

* 14. Hvor godt føler du at dine synspunkt og innspill blir tatt tak i?

Question Title

* 15. Får du tilbakemelding skryt/kritikk på jobben du gjør?

Question Title

* 16. I hvor stor grad ønsker du tettere oppfølging fra leder/linjeleder?

Question Title

* 17. Hvor lett er det å varsle om avvik?

Question Title

* 18. Kommer du til å registrere avvik?

Question Title

* 19. Hvorfor vil du eventuelt ikke registrere avvik?

Question Title

* 20. Er fisken vår godt nok beskyttet mot sabotasje på merd, i produksjonen og på kjøl?

Question Title

* 21. Hvis nei, kan du utdype?

T