Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Jeg har:

Question Title

* 2. Jeg:

Question Title

* 3. Jeg har fått behandling for min PTSD/angstlidelse

Question Title

* 4. Hvis du har mottatt behandling, hva slags behandling var det? (eksempelvis kognitiv adferdsterapi, samtalebehandling e.l.)

Question Title

* 5. Hvor fikk du behandling?

(kommunalt, regionalt, gjennom sykehus, privat e.l.)

Question Title

* 6. Hvordan opplevde du behandlingen?

Question Title

* 7. Hvordan har du det i dag?

0 av 7 besvart
 

T