Question Title

* 1. Hvordan har du fulgt seilsportsligaen i år?

Question Title

* 2. Hvor spennende synes du det har vært å følge seilsportsligaen

Question Title

* 3. Hvor viktig er det at publikum og deltagere kan følge seilasene fra land ?

Question Title

* 4. Hvor viktig er tracking for Seilsportsligaen?

Question Title

* 5. Hvor viktig er mediaformidling med streaming og kommentering under seilsportligastevner ? 

Question Title

* 6. Hvor vellykket synes du mediaformidlingen har vært i årets seilsportliga

Question Title

* 7. Hvor vellykket synes du formidlingen via Facebook har vært

Question Title

* 8. Hvordan har du funnet frem til trackingen til seilsportsliagen?

Question Title

* 9. Hva er viktigst fokusområde for Seilsportligaen?


  Ikke viktig Litt viktig Vet ikke Viktig Svært viktig
Toppidrett
Bredde 
Rekruttering

Question Title

* 10. Hvis du skulle peke på ett enkelt forhold – hva ville i størst grad bidratt til å gjøre Seilsportligaen bedre?

Question Title

* 11. Har du noen tips til hvordan vi kan øke interessen for Seilsportligaen i norsk presse ?

Question Title

* 12. Hvor stor er interessen for Seilsportligaen i din klubb ?

T