* 1. Hvordan kjenner du til våre tjenester?

* 2. Hvordan opplever du å bestille vare hos oss?

* 3. Hvordan opplever du leveransen, riktig vare levert til rett tid?

* 4. Hvordan opplever du kvaliteten på varene?

* 5. Hvordan opplever du servicen?

* 6. Hvorfor valgte du å bruke oss?

T