Dette er reservasjon av hotellopphold med overnatting og middag. Påmelding til selve kurset må gjøres til Legeforeningen.
Alle kursdeltagere må betale dagpakke  kr. 675,- . Betaling for dagpakke blir innkrevet av Legeforeningen sammen med kursavgiften.

* 1. Informasjon om deltaker

* 2. Epost adresse

* 3. Mobilnummeret

* 4. Adresse

* 5. Helpensjon 21/11-22/11 (1040 Kr)

* 6. Informasjon om evt. allergier

T