Innleggene

Question Title

* 1. Hvordan har du fulgt Kornkonferansen 2023?

Question Title

* 2. Hvor godt fornøyd var du med bidragene under første del?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Politiske mål for norsk korn - Sandra Borch
Norsk korn mot 2030 - Bjørn Gimming
Oppsummering – Borch,Skuterud og Gimming

Question Title

* 3. Hvor godt fornøyd var du med seksjonen om matkorn?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Markedet for norsk matkorn - Amund Dønnum
Godt norsk matmel - Anne Kjersti Uhlen
Sikker matforsyning, bærekraft og klima - Kristin Børresen
Norsk matkorn og norske brød – Håvard Ose

Question Title

* 4. Hvor godt fornøyd var du med bidragene i seksjonen om fôrkorn?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Felleskjøpets nye strategi - Svenn Ivar Fure
Ambisjoner for norskandel i fôr - Geir Langseth
Konkurranse mellom bygg og vårhvete - Einar Strand
Økt proteininnhold i bygg – Morten Lillemo

Question Title

* 5. Hvor godt fornøyd var du med de neste bidragene i seksjonen "Mat, fôr og bærekraft"?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Produktmuligheter og råvareønsker – Roar Bjørkeli
Bakerens ønsker for norsk korn - Amund Skrutvold
Bærekraft, lønnsomhet og avling – Ole Kristian Bergerud
Kan markedsaktørene spilles gode? - Erik Brodshaug
Oppsummering - Arne Elias Østerås og Anders Klaseie

T