Velkommen til kasuistikk innen mikrobiologi.

Læringsmål:
Å vite når man bør gi og ikke bør gi antibiotika ved vond hals.

Metode:
Gjennomgang av kapitlet om Streptokokkhalsinfeksjon i retningslinjene for Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Om Centor-kriteriene, litt om strep A test og mulige feilkilder og fallgruver.

Tid for gjennomføring er omtrent 5-10 minutter.
Din deltakelse er anonym, og resultatene kan bli benyttet i forskning.
Velkommen!

T