Spørreundersøkelse Bok til alle-bibliotek

Question Title

* 1. Navn på bibliotek

Question Title

* 2. Fylke?

Question Title

* 3. Navn og e-postadresse på Bok til alle-kontakten

Question Title

* 4. Hva slags aktiviteter eller formidling mot Leser søker bok sine målgrupper har dere gjort i biblioteket i 2022?

Question Title

* 5. Har dere en operativ leseombudsordning?

Question Title

* 6. Mottar du våre månedlige nyhetsbrev?

Her kan du abonnere på nyhetsbrevet: http://eepurl.com/dlZJZv

Question Title

* 7. Hvilke type saker leser du helst i nyhetsbrevet?

Question Title

* 8. Dere mottar to bokpakker i året fra oss. Bøkene under var i bokpakkene i 2022. Hvor aktuelle er bøkene for dine lånere, ranger hver tittel.

Toppscore: Denne boka gleder jeg meg til å formidle. Den treffer!
Bunnscore: Denne er jeg litt mer usikker på hvem jeg skal formidle til...

Question Title

* 9. Hva gjør du med bøkene fra bokpakkene?

Question Title

* 10. Bruker du formidlingstipsene fra brevene som følger bokpakkene?

Question Title

* 11. Kjenner du leselystprosjektet "Krysspunkt"?

Question Title

* 12. Vi lanserer tre leselystprosjekter neste år, mot små- og mellomtrinnet, ungdoms- og videregående skole samt voksenopplæringen. Kunne dere tenke dere å bruke disse i biblioteket, i samarbeid med skole?

Question Title

* 13. Hvor ofte besøker du..?

  Aldri Sjelden Månedlig Ukentlig Daglig
Instagram-kontoen vår
Boksøk.no 
Facebook-siden vår
Leser søker bok sin hjemmeside

Question Title

* 14. Har biblioteket?

Question Title

* 15. Kjenner du til Lesetimen / Read Hour?

Question Title

* 16. Deltok biblioteket i Lesetimen / Read Hour 2022?

Question Title

* 17. Er det noe ditt bibliotek savner eller ønsker mer av fra Leser søker bok?

T