velkommen til undersøkelsen for nytt HSP-samarbeid!

HSP-avtalen med Netcompany nærmer seg slutten og vi vil gjerne høre hva DU ønsker av Abakus sin neste hovedsamarbeidspartner!

Question Title

* 1. Er du fornøyd med dagens HSP-avtale?

Question Title

* 2. Hvordan merker du til vår nåværende HSP?

Question Title

* 3. Hvilke faktorer mener du er viktig i en god HSP-avtale?

Question Title

* 4. Hva ønsker DU å få ut av en HSP-avtale?

Question Title

* 5. Har du noen preferanser på hvordan type bedrift HSP er? (In-house, konsultent, startup o.l.)

 

T