Kjære kunde

NTI CADcenter gjennomfører en nettbasert spørreundersøkelse. Vi er nysgjerrig på hvilke tanker dere har om kompetanse, og vil sette pris på om du avser noen minutter til å svare på spørsmål om kurs og kompetanse innen BIM/CAD.

Alle besvarelser behandles anonymt. Det lagres ikke link mellom person og avgitte svar. Du vil ikke bli kontaktet uten samtykke.



* 1. Er bruk av programvare for CAD viktig for at du skal løse dine arbeidsoppgaver?

* 2. Kan du dokumentere kunnskap på produkter for CAD? (flere svar er mulig)

* 3. Synes du det er viktig å gå på kurs for å øke dine ferdighet innen bruk av avansert programvare?

* 4. Tror du det blir mer eller mindre viktig å kunne dokumentere at man har ferdigheter i bruken av CAD og / eller BIM verktøy?

T