Question Title

* 1. Styret i Bergens Motorbåtforening jobber med å få gjennomført en sikker og trygg Generalforsamling og for å sikre at det kommer nok medlemmer til at generalforsamlingen er gyldig. I den forbindelse trenger vi en skriftlig tilbakemelding på om du vil delta.
Bekreft deltagelse med å oppgi navn i feltet under?

Question Title

* 2. Venligst legg inn telefon nummer vi kan nå deg på? Ikke obligatorisk

T