Screen Reader Mode Icon
Prematurforeningen skal skrive bok om prematurbarn til prematurforeldre, premature ungdom/voksne og andre interesserte. Vi ønsker, i den forbindelse, å vite mer om hva du er interessert i.
Undersøkelsen vil ta ca. 5 minutter.

Question Title

* 1. Hva er din tilknytning til Prematurforeningen?

Question Title

* 2. Hvorfor er du medlem/ interessert i Prematurforeningen?

Question Title

* 3. Har du lest medlemsboka «Noen av de største miraklene i verden er ganske små»?

Question Title

* 4. Hvis ja - se spørsmål 5 og nedover.
Hvis nei - hvorfor har du ikke lest boken? 
(svar så videre fra spørsmål nummer 10)

Question Title

* 5. I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
«Jeg har hatt nytte av å lese medlemsboken»

Question Title

* 6. I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
«Det var interessant å lese foreldres egne fortellinger i medlemsboken»

Question Title

* 7. I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
"Det var interessant å lese om utviklingen av det prematurfødte barnet i medlemsboken"

Question Title

* 8. I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
«Det var interessant å lese om forskning og ulike utfordringer i medlemsboken»

Question Title

* 9. Har du egne kommentarer knyttet til din opplevelse av å lese medlemsboka? Det kan for eksempel være tanker du satt igjen med, ros og forslag til forbedring.

Question Title

* 10. Prematurforeningens nye bok om premature barn er under planlegging. Den vil inneholde informasjon skrevet av dyktige fagpersoner innenfor blant annet nyfødt intensiv, ernæring og pedagogikk. I tillegg vil den inneholde historier fra både prematurforeldre og premature som har blitt ungdom.
Andre viktige temaer:
Barnehagestart, psykisk helse, overstimulering og papparollen.
 
I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
«Jeg er interessert i å lese en slik bok utgitt av Prematurforeningen»

 

Question Title

* 11. I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
«Jeg har savnet en type bok om premature skissert ovenfor»

Question Title

* 12. I hvor stor grad er du enig i utsagnet:
«Det vil styrke bokas troverdighet at den gis ut av Prematurforeningen»

Question Title

* 13. Hva slags temaer rundt prematuritet ønsker du generelt å vite mer om i bokform?

Question Title

* 14. Har du ellers noen råd til oss som skal skrive bok om premature barn?

0 av 14 besvart
 

T