Question Title

* 1. Hvilken rolle har du?

Question Title

* 2. Hvilke filmer har du sett? (Flere svar mulig)

Question Title

* 3. Hvor nyttig var det å se disse informasjonsfilmene?

Question Title

* 4. Andre kommentarer - utdyp gjerne din erfaring med bruk av filmene.

T