Innleggene

Question Title

* 1. Hvor godt fornøyd var du med bidragene under første avdeling «Ny politisk kurs»?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Velkommen ved ordstyrer Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag
Ny regjering og ny landbrukspolitikk ved Landbruks- og matminister Sandra Borch
Muligheter og utfordringer med ny regjering ved Bjørn Gimming
Muligheter og utfordringer med ny regjering ved Anne Jødahl Skuterud

Question Title

* 2. Hvor godt fornøyd var du med de neste to bidragene om kornhandel og gjødselpriser?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Erfaringer fra kornsesongen og kornmarkedet ved Amund Dønnum, Felleskjøpet Agri
Energiprisene øker- hvordan påvirkes gjødselprisene fremover? Dag Tore Mo, Yara

Question Title

* 3. Hvor godt fornøyd var du med bidragene under «Matkornsatsing»?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Om Parternskapet for norsk matkorn og planteproteiner ved Egil Olsvik
Hvorfor ønsker vi mer (90%) norsk matkorn fram mot 2030? - Dorthe Gill Brudvik, Coop
Hvorfor ønsker vi mer (90%) norsk matkorn fram mot 2030? - Odd Ture Wang, NorgesGruppen
Hvorfor ønsker vi mer (90%) norsk matkorn fram mot 2030? - Trond Morten Helgesen, Rema 1000

Question Title

* 4. Hvor godt fornøyd var du med de neste bidragene under «Hvetedrømmen»?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Hvetedrømmen – muligheter og forutsetninger for å løfte norskandelen i matkornet - Rune Johnsen, Norgesmøllene
Hvetedrømmen – Noen erfaringer fra Sverige og Danmark ved Jan Poulsen, Lantmännen Cerealia

Question Title

* 5. Hvor godt fornøyd var du med de neste bidragene om rammevilkår, havre og matkornløftet?

  Lite godt Noe godt Godt Meget godt Svært godt
Rammevilkår og politikk for å øke norskandelen på matkorn- resultater fra et forprosjekt ved Ivar Pettersen, Alo-Analyse
Havre er mer enn gryn – økt bruk og utviklingsmuligheter for norsk havre ved Anne Kjersti Uhlen, NMBU
Et løft for norsk matkorn. Hvordan videreføre satsingen fra 70-tallet? Egil Olsvik for andre gang

T