Takk for at du tar deg tid til å svare på disse spørsmålene. Du svarer bare på de du føler er relevante for deg og eller har lyst til å svare på. Jo flere som svarer desto mer tyngde får prosjektet og sjansene øker for at vi kan skape større aksept og forståelse for det å leve med noe som ikke går over. Og for at dette prosjektet bare er starten på noe større. Undersøkelsen er anonym. Jeg eller andre kan ikke på noen måte finne frem til hvem du er. Igjen takk for at du tar deg tid til å støtte dette prosjektet. Og jeg håper du vil invitere andre til å delta også. Alt godt og med vennlig hilsen, Hilde Hannah Buvik

Question Title

* 1. Hvilken sykdom lever du med?

Question Title

* 2. Hvor lenge har du hatt sykdommen?

Question Title

* 3. Hva var det første du tenkte da du fikk diagnosen / ble klar over at du hadde en kronisk sykdom

Question Title

* 4. Har sykdommen påvirket din utdannings eller arbeidssituasjon?

Question Title

* 5. Om svaret er ja, på hvilken måte har det påvirket din utdannings eller arbeidssituasjon?

Question Title

* 6. Har sykdommen påvirket din livssituasjon?

Question Title

* 7. Om ja, på hvilken måte?

Question Title

* 8. Har sykdommen påvirket dine nære relasjoner?

Question Title

* 9. Om ja, på hvilken måte har sykdommen påvirket dine nære og eventuelt andre relasjoner?

Question Title

* 10. I den grad det er mulig har du akseptert at du har sykdommen?

Question Title

* 11. Om svaret er ja, hvor lang tid tok det å akseptere sykdommen ( i den grad du opplever at du har akseptert den) ?

Question Title

* 12. Er det overhodet noe positivt med sykdommen, og i såfall hva?

Question Title

* 13. Har du lært noe du faktisk setter pris på av sykdommen / etter at du ble syk?

Question Title

* 14. Greier du å glede deg på andres vegne?

Question Title

* 15. Synes du det er slitsomt å forholde deg til friske mennesker?

Question Title

* 16. Om svaret er ja, hva er det som gjør det vanskelig / utfordrende å forholde deg til friske mennesker?

Question Title

* 17. Tar du deg sammen, later du som om du har det bedre enn du egentlig har det når du er sammen med andre?

Question Title

* 18. Om svaret er ja:

Question Title

* 19. Hvis svaret er ja, på hvilken måte tar du deg sammen?

Question Title

* 20. Hva, om noe, er det verste ved sykdommen?

Question Title

* 21. Hvis du kunne endre en ting, et aspekt ved sykdommen, hva ville det vært?

Question Title

* 22. Har du noen gang tenkt at du ikke har lyst til å leve lenger?

Question Title

* 23. Om svaret er ja, hvorfor ? Hva er det som har fått deg / fikk deg til å tenke at du ikke har lyst til å leve lenger?

Question Title

* 24. Hva er ditt høyeste ønske?

Question Title

* 25. Hva tenker du om den personen som ga deg diagnosen / forklarte deg om sykdommen?

Question Title

* 26. Kunne det vært gjort på en annen måte?

Question Title

* 27. Om svaret er ja, hvordan kunne det vært gjort på en bedre måte?

Question Title

* 28. Opplevde du at den som ga deg diagnosen / forklarte deg om sykdommen hadde forståelse, medfølelse med deg?

Question Title

* 29. Hvorfor / hvorfor ikke?

Question Title

* 30. Hva er det beste, om noe, noe helsepersonell har sagt til deg?

Question Title

* 31. Hva er det verste, om noe, noe helsepersonell har sagt til deg?

Question Title

* 32. Hva skulle du ønske helsepersonell tok / tar hensyn til?

Question Title

* 33. Hvordan ønsker du å bli møtt?

Question Title

* 34. Hva ville hjelpe deg, gjøre det lettere for deg i møte med helsepersonell?

Question Title

* 35. Har du en behandler som betyr mye for deg?

Question Title

* 36. Om svaret er ja, hvorfor betyr den behandleren mye for deg?

Question Title

* 37. Har du en behandler?

Question Title

* 38. Har du måttet forholde deg til NAV som følge av sykdommen din?

Question Title

* 39. Om svaret er ja, opplever du at du blir respektert  / forstått av NAV?

Question Title

* 40. Om du har en saksbehandler på NAV er du fornøyd med han / henne? Hvorfor / hvorfor ikke?

Question Title

* 41. Om du kunne endre noe ved NAV, hva som helst, hva ville det vært?

Question Title

* 42. Skammer du deg over å være syk?

Question Title

* 43. Om svaret er ja, hvorfor skammer du deg over å være syk?

Question Title

* 44. Om du skammer deg over å være syk, hva er det du skammer deg mest over?

Question Title

* 45. Hvis du kunne ønske deg en ting i livet hva ville det vært?

Question Title

* 46. Hvis du kunne gå tilbake og endre en ting i livet hva ville det vært?

Question Title

* 47. Føler du deg på noen måte ansvarlig for at du har blitt syk?

Question Title

* 48. Om ja, på hvilken måte?

Question Title

* 49. Føler du på noen måte at andre er ansvarlige for sykdommen din?

Question Title

* 50. Om svaret er ja, på hvilken måte?

Question Title

* 51. Hva, om noe, skulle du ønske folk visste om sykdommen din?

Question Title

* 52. Hva, om noe, skulle du ønske folk visste om hvordan det er å leve med sykdommen din?

Question Title

* 53. Hva, om noe, skulle du ønske du kunne få hjelp til?

Question Title

* 54. Hva, om noe, skulle du ønske du hadde penger til?

Question Title

* 55. Hvis du vant i Lotto hva ville du gjøre med pengene?

Question Title

* 56. Hva, om noe, savner du?

Question Title

* 57. Er det noe du ikke kan spise?

Question Title

* 58. Om ja, hva kan du ikke spise? Og hva skjer om du spiser det?

Question Title

* 59. Er det noe du ikke kan drikke?

Question Title

* 60. Om ja, hva kan du ikke drikke? Og hva skjer om du drikker det?

Question Title

* 61. Er det noe du ikke kan være med på?

Question Title

* 62. Om ja, hva kan du ikke være med på?

Question Title

* 63. Er det noe du aldri har kunnet være med på / ikke har kunnet være med på etter at du ble syk?

Question Title

* 64. Om svaret er ja, hva er det du ikke har kunnet være med på noengang/ ikke har kunnet være med på etter at du ble syk?

Question Title

* 65. Hvordan er det for deg å si at du ikke kan være med?

Question Title

* 66. Er det noe du var glad i å gjøre før som du ikke kan gjøre lenger?

Question Title

* 67. Om du ble født med en sykdom, er det noe du ønsker du kunne gjøre som du ikke kan?

Question Title

* 68. Og om ja, hva er det du skulle ønske du kunne gjøre?

Question Title

* 69. Hvis du ville kunne gjøre hva du ville fysisk, hva ville det vært?

Question Title

* 70. Hva er det beste, om noe, noen har sagt til deg om sykdommen din?

Question Title

* 71. Hva er det verste, om noe, noen har sagt til deg i forbindelse med sykdommen din?

Question Title

* 72. Hva, om noe, har folk bedt deg om å prøve for å bli frisk?

Question Title

* 73. Har du noen gang blitt bedt om å tenke positivt?

Question Title

* 74. Om ja, hvordan synes du det er / var?

Question Title

* 75. Har noen noensinne indikert at du på noen måte har pådratt deg denne sykdommen selv?

Question Title

* 76. Om svaret er ja, på hvilken måte har de indikert at du har vært ansvarlig / medansvarlig ?

Question Title

* 77. Hva, om noe, må du passe ekstra på?

Question Title

* 78. Husker du alltid på at du er syk / har en sykdom?

Question Title

* 79. Om svaret er nei, når, i hvilke situasjoner husker du på sykdommen?

Question Title

* 80. Når , om noen gang, glemmer du den helt?

Question Title

* 81. Hvordan er det for deg å planlegge og reise på ferie?

Question Title

* 82. Hvordan er det for deg å gå ut og spise?

Question Title

* 83. Hvordan er det for deg å gå ut og handle?

Question Title

* 84. Ser du på deg selv som mest syk eller mest frisk?

Question Title

* 85. Er det noe du vil dele, noe du har opplevd, noe som helst du vil legge til?

TAKK, TUSEN TAKK FOR AT DU HAR TATT DEG TID TIL Å DELTA I DETTE PROSJEKTET. Hvis du har lyst til å være med i en lukket, hemmelig gruppe på Facebook med andre mennesker som lever med en sykdom som ikke går noen steder send en pm til Hilde Hannah Buvik. Det er bare jeg som administrerer gruppen. 

T