Info om undersøkelsen


Kjære medlem - velkommen til BAD, PARK & IDRETTs medlemsundersøkelse 2021. Håper du har anledning til å svare, det hadde vi satt stor pris på. Våre medlemmers mening og ærlige tilbakemeldinger er både viktig og nødvendig for oss, slik vi kan utvikles og bli mer aktuelle for akkurat deg

Estimert varighet for å besvare hele undersøkelsen er på ca. 3-5 min. Håper du tar deg tid til å svare. 

Ved å svare har du mulighet til å vinne en flott BPI-drikkeflaske!

T