Spørreundersøkelse til NFUs medlemmer og andre

Dette er en spørreundersøkelse for de som har sett på nettstedet Mosjon og trening.
Nettsdressen er https://www.mosjonogtrening.no/.

Mennesker med utviklingshemning kan svare på undersøkelsen.

Deres støttepersoner kan også svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym.

T