Målet med Oslo idrettslags skøyteleirer er at våre egne utøvere og utøvere fra andre idrettslag skal få utvikle og forbedre sine skøyeferdigheter. Vi ber deg bruke fem minutter på å svare på noen spørsmål. Dine svar vil være til hjelp i vår planlegging av kommende skøyteleirer. Der det oppgis skala - er fem høyest (mest fornøyd) og en lavest (minst fornøyd). Dere eldste må gjerne svare på egen vegne
Har deltatt som foreldre- eller lunsjvakt på leiren?

Question Title

* 1. Har deltatt som foreldre- eller lunsjvakt på leiren?

Hvor fornøyd er du, på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er best, med tilgangen til informasjon i forkant- og under leiren?

Question Title

* 2. Hvor fornøyd er du, på en skala fra 1 til 5 hvor 5 er best, med tilgangen til informasjon i forkant- og under leiren?

Hvor fornøyd er du med hvordan barnet er blitt passet på under leiren?

Question Title

* 3. Hvor fornøyd er du med hvordan barnet er blitt passet på under leiren?

Hvor fornøyd er du/ditt barn med mat-servering under leiren?

Question Title

* 4. Hvor fornøyd er du/ditt barn med mat-servering under leiren?

Hvor fornøyd er du/ditt barn med barmarkstreningen?

Question Title

* 5. Hvor fornøyd er du/ditt barn med barmarkstreningen?

Hvor fornøyd er du/ditt barn med ballet-treningen?

Question Title

* 6. Hvor fornøyd er du/ditt barn med ballet-treningen?

Hvor fornøyd er du/ditt barn med trening på is?

Question Title

* 7. Hvor fornøyd er du/ditt barn med trening på is?

Hvor fornøyd er utøver med leiren?

Question Title

* 8. Hvor fornøyd er utøver med leiren?

Har du forslag som kan gjøre leiren enda bedre, eller andre kommentarer eller innspill?

Question Title

* 9. Har du forslag som kan gjøre leiren enda bedre, eller andre kommentarer eller innspill?

T