Ved å være NOVAPgodkjent forhandler skal kunden sikres et trygt kjøp, en korrekt montering og god service.

Question Title

* 1. Skriv inn firmaets kontaktinformasjon. 
NOVAPgodkjent forhandler blir fornyet automatisk hvert år. En eventuell utmelding må sendes innen 31. desember for å gjelde for påfølgende år.

Question Title

* 2. Kontaktinformasjon til daglig leder

Question Title

* 3. Kontaktinformasjon til faglig leder

Question Title

* 4. E-post for kundehenvendelser

Question Title

* 5. Er det andre i firmaet som jobber med varmepumper? Besvares ikke dersom det kun er daglig- eller faglig leder.

T